İletişim

Atatürk Üniversitesi Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğünün sekretaryası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

 

İnternet Adresi : https://atauni.edu.tr/ogrenci-isleri-daire-baskanligi

e- Posta Adresi : odaire@atauni.edu.tr

Telefon               : 0 442 231 14 01

0 442 231 1404

Fax                    : 0 442 231 58 84